ORTAKLAR

Ortaklık yapısı çok mantıklı ve düşünülmüş bir şekilde geliştirilmiştir. Her şeyden önce, ortaklar Avrupa'daki güvenilir ve deneyimli kuruluşlardan seçilmiştir. AB dengesini sağlamak için Avrupa'nın her yerinden ortaklar alınmıştır. Ortaklığı güçlendirmek için Türkiye'den de ortaklar mevcuttur. Konsorsiyumun oluşumu, 3 ülkeden 6 ortak olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.Ortaklık yapısı projenin bilimsel kalitesi ve görevleri ile ilgilenecek bilimsel kuruluşlardan (IHAR (PL), BAUN (TR), FUJ (ES) 3 ortak ve 3 STK (ARID (PL), GROWTH (ES), ve pilot uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetlerinden sorumlu olacak kamu kuruluşu KB (TR) dir. Ayrıca, bu konsorsiyumdaki bazı ortaklar daha önceki projelerde (ARID, BAUN ve Growth) birlikte çalışmış ve işbirliği yapmıştır. Bu, iyi ve sorunsuz işbirliğinin garantisidir.

Ortaklardan bazıları Stratejik ortaklık projelerinde (KB (TR) yenidir, ancak deneyimli personele sahiptirler ve gerekli tüm görevleri yerine getireceklerdir.İlave bir değer olarak İspanya'dan bir üniversite, deneyimli bir ortak olarak projenin genel kalitesini ve ürünlerini /çıktılarını denetlemekten sorumlu olacaktır.

Avrupa Komisyonu'nun üretime verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.