AMAÇLAR

Proje tamamlandıktan sonra çeşitli sonuçlar elde edilecektir.

Endofitik mikroplar, mikorizal mantarlar, rizosferik mantarlar ve bakterix ve bunların diğer biyota ile etkileşimleri hakkında mevcut bilgilerle projenin internet sitesinin oluşturulması

Çiftçiler için anlaşılması kolay bir şekilde detaylandırılmış özel eğitim içeriğinin oluşturulması

Eğitim içeriğinde olası sorunları belirlemek ve iyileştirebilmekiçin pilot uygulamalar yürütmek

El Kitabının hazırlanması

Sahada proje tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi (Çoğaltıcı Etkinlik)

Her katılımcı ülkede yerel ve ulusal çiftçi derneklerinde en iyi tarım uygulamalarına ilişkin kılavuzlar ve protokollerin dağıtılması

Her yararlanıcı tarafından yerel dilde bilgi kitapçıklarının hazırlanması

Genç nesil ve cinsiyet eşitliğine odaklı Kısa Süreli Personel Eğitimi düzenlenmesi

Çiftçi ve bilim insanları ile etkileşim içerisinde her katılımcı ülkede yerel basın bültenleri yayınlama ve radyo/TV gibi diğer yerel halk medya etkileşiminin sağlanması

Avrupa Komisyonu'nun üretime verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.