HAKKIMIZDA

Çevrenin korunması açısındanyararlımikroorganizmalarıntarımsal kullanımı FUNICE projesi AB ölçeğinde benzersizdir. Mikoriza ile ilgili birkaç bilimsel yayın vardır, ancak daha geniş ölçüde özellikle çiftçiler ve bitki üreticileri gibi en büyük yararlanıcılar grubu arasında bilinmemektedir. Ayrıca çiftçiler ve bitki üreticileri için bu konuda bir öğrenme projesi de yoktur. Doğal çevre koruması için Mikorizanıntarımsal kullanımda uygulama fikri devrim niteliğinde ve yenilikçidir. Proje, projenin bir parçası olarak detaylandırılacak eğitim metodolojisine dayanacak ve bu metodoloji eğitim içeriğinin geliştirilmesi ve kursun hedef kitleye uygulanması için temel oluşturacaktır. Proje metodolojik açıdan Leonardo da Vinci (örn. Improarm, Rubigas) ve Erasmus+ (örn. Livenutrition) çerçevesinde yapılan önceki projeleri tamamlayıcı nitelikte olacaktır.Ancak projenin konusu, LLL programı çerçevesinde herhangi bir proje ile karşılaştırılamaz.

Avrupa Komisyonu'nun üretime verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.