FUNICE

Çevrenin korunması açısından yararlı mikroorganizmaların tarımsal kullanımı Tarla koşullarında bitkiler çeşitli mikroorganizmalarla etkileşime girer, ancak hem geleneksel hem de organik tarım toprağın kalitesini ve ürünlerin besin değerini düşüren ve istenmeyen patojenik mikropların yayılmasından kaçınmak için gerekli gübre ve böcek ilaçları gibi birçok kimyasal kullanımını oluşturan toprak mikrobiyomunu zaten etkiler. Funice Projesi ekolojik yiyecek üretimine dahil olan topluluklara hitap etmektedir ve organik tarımı optimize etmek/en uygun şekilde kullanmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve kullanılan pestisit konsantrasyonunu azaltmak için yardım edecektir. Çiftçilerin bilgi eksikliği ve uygulama teknolojisi eksikliği yaygındır. Mikrobiyal ürünlerin geliştirilmesi, yalnızca çiftçiler arasında değil, aynı zamanda politika yapıcılar/karar vericiler/yetkili merciler ve sıklıkla gelecekteki çiftçileri eğiten okul öğretmenleri arasında da anlayış eksikliği nedeniyle engellenmektedir. Strateji,akademik bilgiyi en başından politika sürecine yerleştirmek için araştırma ve çiftçiler arasındaki boşluğa köprü olmaktadır. Uluslararası işbirliği, sorunların çözümünde deneyimlerin paylaşılmasına yardımcı olacak ve değişen iklimde önemli olabilecek mikrobiyal suşların paylaşımını teşvik edecektir/canlandıracaktır.Avrupa Komisyonu'nun üretime verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.