FUNICE

Wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie w aspekcie ochrony środowiska W warunkach polowych rośliny wchodzą w interakcje z różnymi mikroorganizmami. Jednak zarówno tradycyjne, jak i organiczne rolnictwo już wpłynęło na mikrobiom glebowy, prowadząc do obniżenia jakości gleby, wartości odżywczej upraw i stwarzając konieczność stosowania szeregu środków chemicznych, takich jak nawozy i pestycydy, aby uniknąć rozprzestrzeniania się niechcianych drobnoustrojów chorobotwórczych. Projekt FUNICE jest skierowany do lokalnych społeczności zaangażowanych w ekologiczną produkcję żywności i pomoże zoptymalizować rolnictwo ekologiczne, zapewniając jego zrównoważony rozwój i niższe stężenie stosowanych pestycydów. Brak potrzebnych informacjo dla rolników i brak technologii stosowania odpowiednich metod są zjawiskiem powszechnym. Rozwój produktów mikrobiologicznych jest utrudniony ze względu na brak zrozumienia nie tylko wśród rolników, ale także decydentów, a często także wśród nauczycieli kształcących przyszłych rolników. Strategia projektu FUNICE ma na celu wypełnienie luki między światem badań naukowych a rolnikami, aby od początku stosować wiedzę akademicką w procesach i strategiach rolniczych. Współpraca międzynarodowa pomoże w wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów i będzie stymulować dzielenie się szczepami drobnoustrojów, które mogą mieć duże znaczenie w zmieniającym się klimacie.Poparcie Komisji Europejskiej dla produkcji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych